اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان

چهارشنبه مورخ 1400/02/22 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد ) توسط جناب آقای قادری مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان

پاسخگویی بر خط

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۱۵