اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

دوشنیه مورخ 1400/02/20 پاسخگویی به سامانه 111 ( حضور در سامد ) توسط جناب آقای میربهاالدین مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان

پاسخگویی بر خط

 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۰۸