اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل سازمان ورزش و جوانان استان

چهارشنبه 1400/02/15 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای کرد زابلی مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۸