اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی و پاسخگویی به سامانه 111 توسط معاونت خدمات شهری شهرداری زاهدان

چهارشنبه مورخ 1400/02/08 برگزاری جلسه هم اندیشی جناب آقای ریگی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری زاهدان با جناب آقای گنجی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری در محل این دفتر و پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای ریگی

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۲