اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرعامل مخابرات استان

چهارشنبه مورخ 1400/02/08 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای عیدی زاده مدیرعامل محترم مخابرات استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۲۵