اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

پنجشنبه مورخ 1400/02/02 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای کرد مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۲۲