اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط قائم مقام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سه شنبه مورخ 1400/01/31 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای صفی پور قائم مقام محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷