اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل دفتر بحران استانداری

دوشنبه مورخ 1400/01/30 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای شهرکی مدیرکل دفتر بحران استانداری سیستان و بلوچستان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹