اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

دوشنبه 1400/01/30 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای شهرکی مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۲