اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل دفتر استاندار

پنجشنبه مورخ 1400/01/26 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای عرب پور مدیرکل دفتر استاندار سیستان و بلوچستان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۴۸