اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط معاونت سیاسی استانداری

سه شنبه مورخ 1400/01/24 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای کوثری معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۴۳