اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل میراث فرهنگی استان

سه شنبه مورخ 1400/01/24 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای جلال زایی مدیرکل میراث فرهنگی استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۹