اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط معاونت عمرانی استانداری

دوشنبه مورخ 1400/01/23 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای بیجار معاونت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶