اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل امور عشایری استان

دوشنبه مورخ 1400/01/23 پاسخگویی به سامانه 111 (حضور در سامد) توسط جناب آقای طوقی مدیرکل محترم امور عشایری استان

پاسخگویی بر خط


۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱