اخبار

ملاقات چهره به چهره مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ بازرسی و امور حقوقی با جمعی از معتمدین شهرستانهای زابل و زاهدان

ملاقات چهره به چهره جناب آقای گنجی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان با معتمدین شهرستانهای زابل و زاهدان در خصوص  انعکاس مسائل مربوط به ثبت نام  انتخابات شورا ها در تاریخ 1400/01/22


جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۵:۰۹