اخبار

بازدید مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ بازرسی و امور حقوقی از پلیس راه های شهر زاهدان

روز یکشنبه مورخ ١۴٠٠/٠١/٢٢ جناب آقای گنجی مدیر کل دفتر مدیریت  عملکرد  بازرسی و امور حقوقی و رئیس کمیته  نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت بیماری کرونا از پلیس راه های شهر زاهدان بازدید و بر روند تردد خودروها و نحوه ی اجرای مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا نظارت نمودند

بازدید

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۵۸