اخبار

پاسخگویی به سامانه ۱۱۱ توسط فرماندار راسک

پنجشنبه 1400/01/19 پاسخگویی به سامانه ۱۱۱ توسط جناب آقای سلیم کدخدا فرماندار محترم شهرستان راسک

 

پاسخگویی ۱۱۱
پاسخگویی ۱۱۱

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۳۷