اخبار

برگزاری دوره آموزشی توجیهی فرآیند ارزیابی عملکرد به صورت ویدئو کنفرانس

روز شنبه مورخ 1400/1/21 جلسه آموزشی توجیهی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دفاتر ستادی و فرمانداریها در خصوص فرآِند ارزیابی عملکرد سال 99 توسط دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید .
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳