اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید استان

برگزاری جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای دینارزهی مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید استان در تاریخ 1399/12/17 در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

جلسه هم اندیشی

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۹