اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با فرمانداران شهرستان های هامون و زهک

پنجشنبه مورخ 1399/12/14 برگزاری جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای رخشانی نسب فرماندار شهرستان هامون و جناب آقای اربابی فرماندار شهرستان زهک در محل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

جلسه هم اندیشی

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶