اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان

سه شنبه مورخ 1399/12/12 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای پرنده مطلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان
جلسه هم اندیشی
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۷