اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

دوشنبه مورخ 1399/12/11 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲