اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی و پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

چهارشنبه مورخ 1399/12/06 پاسخگویی به سامانه 111 توسط مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان و برگزاری جلسه هم اندیشی درخصوص عملکرد سازمان و برگزاری دیدار های چهره به جهره توسط این مدیرکل با جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی در محل دفتر سامد استانداری

۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۳