اخبار

جلسه هم اندیشی معاونت ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

دوشنبه مورخ 1399/12/04 جلسه هم اندیشی سرکار خانم رضایی معاونت ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای جهاندیده مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بررسی نحوه اجرای ملاقات های چهره به چهره مدیران استانی

پاشخگویی به سامانه 111
پاسخگویی به سامانه 111

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۹