اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل بیمه سلامت استان

یکشنبه مورخ 1399/12/03 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای دکتر عباسی  مدیرکل بیمه سلامت استان

جلسه هم اندیشی

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰