اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری

چهارشنبه مورخ 1399/11/29جلسه هم اندیشی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان جناب آقای ابراهیمی با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی جناب آقای گنجی به همراه معاونت ارتباطات مردمی این حوزه در خصوص چگونگی برگذاری دیدار های چهره به چهره مردمی و تماس بر خط مدیران استانی صورت گرفت.

پاشخگویی به سامانه 111

جلسه هم اندیشی

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰