اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با معاونت سیاسی و اجتماعی به همراه مدیران این حوزه درخصوص بررسی نحوه اجرای ملاقات های چهره به چهره مدیران استانی

سه شنبه مورخ 1399/11/28 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای کوثری معاونت سیاسی و اجتماعی به همراه مدیران این حوزه جناب آقای سرایانی مدیرکل دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری ،جناب آقای میهنی مدیرکل دفتر امور اجتماعی ، سرکار خانم ابراهیمی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و جناب آقای شادمهری معاونت اسناد هویتی ثبت احوال ، درخصوص بررسی نحوه اجرای ملاقات های چهره به چهره مدیران استانی

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹