اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با معاونت سیاسی و اجتماعی به همراه مدیران این حوزه

سه شنبه مورخ 1399/11/28 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای کوثری  معاونت سیاسی و اجتماعی به همراه مدیران این حوزه جناب آقای سرایانی مدیرکل دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری ، جناب آقای میهنی مدیرکل دفتر امور اجتماعی، سرکار خانم ابراهیمی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و جناب آقای شادمهری معاونت اسناد هویتی ثبت احوال

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸