اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان

پنجشنبه مورخ 1399/11/16 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای پور یزدانی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۱۰