اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با رئیس بانک توسعه و تعاون

دوشنبه مورخ 1399/11/06 جلسه هم اندیشی جناب آقای گنجی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای محترم رئیس بانک توسعه و تعاون

جلسه هم اندیشی

۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶