اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای پاک اندیش فرماندار محترم شهرستان قصرقند

چهارشنبه مورخ 1399/11/01 پاسخگویی به سامانه 111 توسط جناب آقای پاک اندیش فرماندار محترم شهرستان قصرقند

پاسخگویی به سامانه 111

پاسخگویی به سامانه 111

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۶