اخبار

جلسه هم اندیشی معاونت بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با فرماندار بمپور

پنجشنبه مورخ 1399/10/25 جلسه هم اندیشی جناب آقای کیخایی معاونت بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای افرازه فرماندار بمپور

جلسه هم اندیشی

۲۷ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱