اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

چهارشنبه مورخ 1399/10/17 جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی زاهدان

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۲۷