اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از محل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

جناب آقای تجلیلی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی روز چهارشنبه مورخ 99/10/10 از محل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری بازدید و از نزدیک مشکلات مجموعه را بررسی نمودند .

بازدید
بازدید
بازدید

بازرسی دوره ای


۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴