اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی استان

یکشنبه مورخ 1399/09/30 جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  و اداره کل بهزیستی استان

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی


۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۳۵