اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل هواشناسی استان

شنبه مورخ 1399/09/29جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با جناب آقای حیدری مدیرکل هواشناسی استان

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸