اخبار

جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

سه شنبه مورخ 1399/09/25 جلسه هم اندیشی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸