اخبار

بازدید سرزده آقای تجلیلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از پلیس راه های زاهدان-زابل، زاهدان-خاش و زاهدان-میرجاوه

پنجشنبه مورخ 1399/9/6 بازدید سرزده جناب آقای تجلیلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از پلیس راه های زاهدان-زابل، زاهدان-خاش و زاهدان-میرجاوه

بازدید سرزده


بازدید سرزده
بازدید سرزده
بازدید سرزده

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۵۰