اخبار

بازدید سرزده جناب آقای تجلیلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از شرکت الیاس گاز زاهدان

پنجشنب 1399/9/6 بازدید سرزده جناب آقای تجلیلی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از شرکت الیاس گاز زاهدان

در این بازدید نحوه ارائه ی خدمات توسط آن شرکت به شهروندان و همچنین نحوه اجرای ظرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و با تعدادی از مشتریان حاضر در جلوی درب و داخل محوظه گفت و گو و نظرات آنها اخذ گردید.

بازدید سرزده

 بازدید سرزده

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴