اخبار

بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان

سه شنبه مورخ 1399/09/04 بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان

بازدید مذکور با هدف بررسی نحوه اجرای طرح جامع هوشمند محدودیت ها و مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا انجام و در همین راستا حضور یک سوم کارکنان و نحوه ی اجرای دستور العمل های بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت .

بازدید از شرکت آزمایشگاه خاک.

بازدید از شرکت آزمایشگاه خاک
بازدید از شرکت آزمایشگاه خاک
بازدید از شرکت آزمایشگاه خاک


۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۷:۵۰