اخبار

جلسه هم اندیشی معاونت حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

 سه شنبه مورخ 1399/08/27 جلسه هم اندیشی معاونت حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

 

جلسه هم اندیشی

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۵۳