اخبار

پاسخگویی به سامانه 111توسط مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استانداری س و ب

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استانداری س و ب، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز دو شنبه مورخ 1399/06/03 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

مرعشی از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد به تماس های تلفنی مردم پاسخ داد. مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


معاونت امنیتی- 111

معاونت امنیتی- 111

 معاونت امنیتی- 111
معاونت امنیتی- 111

۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸