اخبار

پاسخگویی به سامانه 111توسط پربار شهردار زاهدان

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با پربار شهردار زاهدان، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز یک شنبه مورخ 1399/06/02 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

پربار از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد به تماس های تلفنی مردم پاسخ داد. مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


شهردار زاهدان 111

 شهردار زاهدان 111

 شهردار زاهدان 111

۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲