اخبار

جلسه آموزشی همکاران حوزه بازرسی

شنبه مورخ 1399/06/1جلسه آموزشی همکاران حوزه بازرسی دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی، با موضوع بررسی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، در سالن اجتماعات روابط عمومی برگزار شد.

آموزشی- بازرسی

آموزشی- بازرسی

۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶