اخبار

پاسخگویی به سامانه 111توسط بزمانی مدیرکل تبلیغات اسلامی

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با بزمانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز سه شنبه مورخ 1399/05/28 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

بزمانی از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد به تماس های تلفنی مردم پاسخ داد. مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


ارشاد 111

 ارشاد 111

 ارشاد 111

۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳