اخبار

همایش ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

دیدار مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی با امامی، مدیرکل سازمان بازرسی استان مورخ 25-03-1399، درخصوص برگزاری همایش ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی به مناسبت هفته قوه قضائیه .

بازرسی کل

۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲