اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با اربابی فرماندار شهرستان زهک

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با اربابی فرماندار شهرستان زهک، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز پنج شنبه مورخ 1399/3/29 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

تماس برخط فرمانداری زهک

۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸