اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مهندس بیجار، معاون هماهنگی امرو عمرانی استانداری

دوشنبه مورخ  1399/03/12 مهندس بیجار، معاون هماهنگی امرو عمرانی استانداری از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


مهندس بیجار، معاون هماهنگی امرو عمرانی استانداری  

مهندس بیجار، معاون هماهنگی امرو عمرانی استانداری  مهندس بیجار، معاون هماهنگی امرو عمرانی استانداری

 

۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳