اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط میهنی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

چهارشنبه مورخ  1399/3/7 میهنی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

امور اجتماعی

 امور اجتماعی

۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶