اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با میهنی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ 1399/3/7 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

امور اجتماعی

۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳